چک لیست لوازم ضروری سفر

تهیه ی فهرست اقلام مورد نیاز در طول سفر (لیست طلایی ) یکی از مهم ترین کارهای پیش از سفر ، تهیه ی لیست اقلام مورد نیاز برای مسافرت است . بطور معمول افراد پیش از بستن چمدان یادداشت هایی را برای خود تهیه می کنند تا به یاد داشته باشند که چه وسایل و...