هزینه ویزای تجاری ایتالیا

سفر تجاری و هزینه های آن سفرهای تجاری پر هزینه اند و البته بسته به موضوع مسافرت ، شهر یا کشور مقصد و تعداد افراد اعزامی ،هزینه های یک سفر تجاری برای شرکت متغیر می باشد . بدیهی است مسافرت به شهر و یا کشوری دیگر ، اقامت در هتل برای چندین روز و یا...
ادامه