نمایشگاه دندانپزشکی آلمان

همراه با شمیران گشت باشید تا به معرفی برترین و معروفترین نمایشگاه ها و رویداد های تجهیزات پزشکی کشور آلمان بپردازیم  .   ۱-  نمایشگاه تجهیزات پزشکی COMPAMED  آلمان     COMPAMEDبه عنوان یک رویداد بین المللی پیشرو در زمینه تأمین کنندگان صنعت پزشکی تثبیت شده است. البته مهمترین گروه هدف تولید کنندگان فناوری پزشکی...