مزایای نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی چیست و چه امکاناتی دارد؟ – امکان نمایش محصولات و خدمات تولیدی صادراتی و فروش آنها را فراهم می آورد.  نمایشگاه مجازی تصویر مجازی از یک نمایشگاه را به صورت ۲ بعدی و ۳ بعدی ارائه داده و کاربران میتوانند با حرکت در آن اطلاعات مربوط به شرکتها را بیابند. بطوریکه در ذهن...