قوانین هتل های خارجی

استقرار در هتل پس از رسیدن به هتل ، جهت دریافت اتاق خود به قسمت پذیرش مراجعه کنید . موارد زیر را در زمان پذیرش بخاطر داشته باشید و با مسئول پذیرش مطرح کنید :   ۱-ترجیح شما به اقامت در اتاق سیگاری و یا غیر سیگاری . بهتر است قبلا در زمان انجام رزرواسیون...