فستیوال بین المللی فیلم

فستیوال چیست؟ جشنواره یا فستیوال (به انگلیسی: Festival) به روز یا دوره‌ای از جشن‌ها یا آیین‌ها، یا به تعدادی از رویدادهای فرهنگی(مانند نمایش و بررسی فیلم‌ها) که در یک مکان خاص رخ می‌دهد گفته می‌شود. جشنواره از دل جشن بیرون آمده است و ریشه های آن به دوران باستان باز می گردد و بیشتر جنبه...