توصیه های سلامت

پر خوری ممنوع ! به خاطر داشته باشید که شما در داخل هواپیما و برفراز ابرها هستید ، نه در رستوران! پرواز در ارتفاع چند ده هزار پایی ، دریافت اکسیژن کمتر در مقایسه با جو زمین ، کاهش فشار هوا و عدم تحرک در طول پرواز میتوانند موجب ایجاد اختلال در سیستم گوارشی انسان...
ادامه