تعریف تور نمایشگاهی

تور نمایشگاهی چیست؟ تورهای نمایشگاهی نوع خاصی از تورهای مسافرتی است که هدف اصلی آن بازدید از یک نمایشگاه بین المللی در خارج از کشور می باشد. اگرچه عوامل تشکیل دهنده این نوع تور از نظر نام با سایر تورهای مشابه است اما ماهیت آن کاملا متفاوت است و برگزاری این تورها نیازمند تخصص های...