برنامه سفر به کانادا

در اولین فرصت ، زمان سفر و همچنین محل اقامت خود را با خانواده در میان بگذارید و ترجیحا یکی از اعضای خانواده را در جریان حسابهای مالی شخصی خود قرار دهید . این اطلاعات باعث آرامش خاطر خانواده شما و بخصوص در شرایط اضطراری به کمکشان خواهد آمد .   دریافت ویزا : مدارک...