انواع ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی چیست؟ همان‌طور که از نام آن پیدا است ویزای تحصیلی، ویزایی است که برای متقاضیانی صادر می‌شود که هدف اصلی آن‌ها از کشور خارجی، پیگیری آموزش است. پذیرش در دانشگاه بسیار مهم است و برای اخذ پذیرش باید بسیار دقت کرد. ویزای دانشجویی، به دانشجویان این اجازه را می دهد که برای مدت...