Micronora | ویزای نمایشگاهی | شمیران گشت

Micronora رویدادها

نمایشگاه ماکرو نانو Micronora 2018 فرانسه
منقضی شده
400,000 تومان
نمایشگاه فناوری Micronora هر دو سال یکبار برگزار می گردد و میزبان این دوره شهر Besancon فرانسه است  . نمایشگاهی دقیق و تخصصی. میکرونانو نیازهای بنیادینی را که توسط صنعتگران مطرح می شود، جوابگو است: یک رویکرد با نگاهی به کسب و کارها، نگاهی مجدد به فناوری های نانو . این نمایشگاه در زمینه های زیر فعالیت...