Ades Organisation | ویزای نمایشگاهی | شمیران گشت

Ades Organisation رویدادها

نمایشگاه معلولین و افراد نیازمند مراقبت AUTONOMIC MEDITERRANEE 2018 فرانسه
منقضی شده
5,000,000 تومان
AUTONOMIC MEDITERRANEE رویدادی که هر دوسال یکبار برگزار می گردد . در سال ۲۰۱۸ کشور فرانسه میزبان رویداد می باشد .رویدادی با هدف پوشش تمام موضوعات در بخش های معلولیت و افراد نیازمند مراقبت ، که بتواند با ابزارها و راه کارهای این نمایشگاه نیازهای خود را بدون کمک از دیگران برآورده سازند . شامل...