کارت کنفرانس بین المللی سرطان WAR ON CANCER CONFERENCE - MIDDLE EAST 2018 انگلستان رویدادها

کنفرانس بین المللی سرطان WAR ON CANCER CONFERENCE – MIDDLE EAST 2018 انگلستان
منقضی شده
1,850,000 تومان
کنفرانس و سمینار بین المللی سرطان WAR ON CANCER CONFERENCE – MIDDLE EAST 2018 با میزبانی شهر لندن انگلیس . همه موارد در مورد سرطان از جمله سخنرانی ها، برنامه ها و حامیان .بعد از دو سال از اولین برگزاری این کنفرانس ما بررسی کرده ایم که پیشرفت های تشخیصی، درمان و فن آوری اطلاعات،...