کارت نمایشگاه بین المللی نساجی FAST TEXTILE لهستان رویدادها

نمایشگاه بین المللی نساجی FAST TEXTILE لهستان
منقضی شده
نمایشگاه بین المللی نساجی FAST TEXTILE رویدادی سالانه می باشد . شهر ورشو لهستان میزبان این رویداد مهم در زمینه صنعت نساجی و پارچه می باشد . این نمایشگاه نساجی مهمترین رویداد در دنیای پارچه و لوازم مرتبط با آن در کشور لهستان است. این نمایشگاه در پاسخ به نیاز بازار ایجاد شد و به...