کارت نمایشگاه بین المللی اتومبیل های مخصوص سفر و گردش CARAVANING BRNO 2018 جمهوری چک رویدادها

نمایشگاه بین المللی اتومبیل های مخصوص سفر و گردش CARAVANING BRNO 2018 جمهوری چک
منقضی شده
1,400,000 تومان
نمایشگاه بین المللی کاروان CARAVANING BRNO 2018 ، نمایشگاهس سالانه که در سال ۲۰۱۸ شهر برنو که دومین شهر بزرگ کشور جمهوری چک می باشد میزبان آن می باشد . Caravaning Brno نمایشگاه بین المللی کاروان یکی از مهمترین رویدادهایی در این نوع در جمهوری چک و همچنین در اروپای مرکزی و شرقی است. در...