نمایشگاه گرمایشی و تهویه مطبوع رویدادها

نمایشگاه گرمایش و فناوری تهویه مطبوع AQUA-THERM MOSCOW 2022 روسیه
نزدیک
نمایشگاه بین المللی گرمایش، تهویه، فناوری تهویه مطبوع، تجهیزات بهداشتی و حفاظت از محیط زیست از جمله استخرها سالانه در شهر مسکو روسیه با عنوان نمایشگاه AQUA-THERM MOSCOW برگزار می گردد . رویداد AQUA-THERM MOSCOW کلید شما در بازار تامین تجهیزات آب و گرمایش روسیه است! Aquatherm Moscow بزرگترین نمایشگاه بین المللی در سبک B2B...