نمایشگاه کشاورزی مرسین رویدادها

ویزای نمایشگاه کشاورزی ، گلخانه و دامداری MERSEN TARIM 2021 ترکیه
نزدیک
رویداد سالانه MERSEN TARIM که در شهر مرسین ترکیه برگزار میشود. زبان مردم این شهر بیشتر ترکی استانبولی و کردی است. نمایشگاه کشاورزی MERSEN TARIM ترکیه ، شامل موضوعات کشاورزی ، گلخانه و دام  ، فناوری ها ، روش ها و محصولات جدید می باشد . نمایشگاه مرسین ترکیه دروازه GAP و خاورمیانه به جهان...