نمایشگاه کشاورزی ، خاکورزی و اصلاح نژاد رویدادها

نمایشگاه کشاورزی ، خاک ورزی و اصلاح نژاد POLAGRA-PREMIERY 2022 لهستان
نزدیک
POLAGRA-PREMIERY نمایشگاهی بین المللی با موضوعات مکانیزاسیون کشاورزی ، تکنیک ، خاکورزی ، اصلاح نژاد است . نمایشگاه بین المللی کشاورزی Polagra Premiery سالهاست که گروه بزرگی از کارآفرینان را گرد هم آورده است و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را قادر می سازد تا آخرین فناوری ها و راه حل های مورد استفاده در صنعت...