نمایشگاه فن آوری های تولید و پرورش دام رویدادها

نمایشگاه فن آوری های تولید و پرورش دام AGROS EXPO MOSCOW 2022 روسیه
نزدیک
نمایشگاه کشاورزی و دامپروری مسکو ، نمایشگاه بین المللی فن آوری های تولید و پرورش دام با نام AGROS EXPO MOSCOW سالانه در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه برگزار می گردد .AGROS نمایشگاه تجاری پیشرو در صنعت تولید دام و علوفه در کشور روسیه است که توسط DLG برگزار میشود . از ۱۸ تا ۲۰...