بلیط نمایشگاه تجاری برق ELTEC NÜRNBERG 2019 آلمان رویدادها

نمایشگاه تجاری برق و الکترونیک ELTEC NÜRNBERG 2019 آلمان
منقضی شده
5,000,000 تومان
نمایشگاه تجاری برق ELTEC NÜRNBERG 2019 هر ۲ سال یکبار در شهر نورنبرگ کشور آلمان برگزار میشود . تمرکز این نمایشگاه تقویت صنعت الکترونیک است! Eltec نمایشگاه ای منطقه ای تخصصی حرفه ای های برای صنعت برق می باشد . در این نمایشگاه حدود ۲۳۰ غرفه دار محصولات و راه حل های جدید خود را...