بلیط نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی POLAGRA-PREMIERY 2019 لهستان | ویزای نمایشگاهی | شمیران گشت

بلیط نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی POLAGRA-PREMIERY 2019 لهستان رویدادها

نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی POLAGRA-PREMIERY 2019 لهستان
منقضی شده
5,000,000 تومان
نمایشگاه POLAGRA-PREMIERY هر دو سال یکبار برگزار میشود نمایشگاهی با موضوع  مکانیزاسیون کشاورزی ( مکانیزاسیون به مفهوم مکانیکی کردن است و منظور از آن ، استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی برای تولیدات و انجام کارهای کشاورزی است ) . نمایشگاه RA-PREMIERY در شهر پوزنان کشور لهستان برگزار خواهد شد . نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی...