مدارک بین المللی زبان

مدارک زبان آلمانی در بعضی دانشگاه های آلمان، دانش زبان آلمانی جز ملزومات گرفتن پذیرش آن دانشگاه می باشد. شما می بایست از طریق گذراندن تست های زبان آلمانی مثل Test DaF یا DSH و کسب یکی از انواع مدارک زبان آلمانی، توانایی خود را در زبان آلمانی به اثبات برسانید. آزمون Test-DaF در مراکز...
مقدمه : مدرک زبان انگلیسی می گفتند که تا سال ۲۰۰۰ میلادی، هر کس زبان انگلیسی بلد نباشد بی سواد است. در سال ۲۰۰۰، دیگر هر کس زبان انگلیسی و کامپیوتر بلد نباشد بی سواد به حساب می آید. در آن زمان، با چند جمله انگلیسی صحبت کردن، می گفتند فلانی زبانش خوب است. امروز،...