از طریق فرم زیر میتوانید هرگونه شکایتی دارید ثبت کنید . پاسخگویی به ثبت شکایت ها ظرف مدت ۲۴ ساعت میباشد.

درخواست شما ثبت و کارشناس شمیران گشت با شما تماس خواهند گرفت . 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

 

شماره تماس شما (الزامی)

 

توضیحات ( بعد از ثبت درخواست کارشناس شمیران گشت با شما تماس می گیرد)